صفحه اول

لنینیسم ، منشویسم و بلشویسم

انقلاب روسیه ١٩١٧- ١٩٢٧

بررسی تحلیلی

سخنرانی اول
شنبه ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
انجمن مارکس - لندن

حزب کارگران سوسیال دمکرات روسیه،
انقلاب ۱۹۰۵، منشویسم، بلشویسم و لنینیسم

فایل های صوتی

برای گوش کردن روی هر بخش کلیک کنید. برای داون لود کردن با دگمه راست ماوس روی آن بخش کلیک کنید و آن را save کنید
سوال و جواب: