صفحه اول

لنینیسم ، منشویسم و بلشویسم

انقلاب روسیه ١٩١٧- ١٩٢٧

بررسی تحلیلی

سخنرانی سوم
شنبه ۸ ژوِئن ۲۰۰۲
انجمن مارکس - لندن

از ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۷

فایل های صوتی

برای گوش کردن روی هر بخش کلیک کنید. برای داون لود کردن با دگمه راست ماوس روی آن بخش کلیک کنید و آن را save کنید